OŠ Hunjadi Janoš, Čantavir

Natalia Rekić Muci

In the Footsteps of Leonardo da Vinci je međunarodni projekat pokrenut u decembru 2018. godine i sproveden u saradnji sa dve italijanske i dve turske škole. Tokom projekta, đaci su učili o životu i radu Leonarda da Vinčija u internacionalnim timovima, isprobali različite umetničke tehnike, pravili modele Da Vinčijevih izuma, organizovali izložbu i odgovarali na pitanja: Da Leonardo da Vinči živi u današnjem svetu, koje bi umetničke tehnike koristio? Kako bi olakšao ljudima život pomoću svojih izuma? Kako bi obezbedio finansijsku podršku? U jednoj od aktivnosti – Da Vinčijeva igra – učenici su podeljeni u šest internacionalnih timova, a svaki od njih je predstavljao jednu izdavačku kuću. Njihov zadatak je bio da napišu biografiju Leonarda da Vinčija i turistički vodič povodom 500 godina od njegove smrti. Izdavačka kuća (tj. internacionalni tim) koja prva završi dobija pravo da ih objavi. Tokom igre, učenici su komunicirali sa članovima svog tima iz Italije i Turske.