Удружење за немачки језик и књижевност Пингпонг, Јагодина

Марија Станојевић Веселиновић

Фокус пројекта је вишејезични приступ у настави страних језика, конкретно немачког језика у овом случају. У циљу испитивања начина на који матерњи и први страни језик утичу на процес учења другог страног језика, припремљен је упитник за ученике чији је матерњи језик српски, први страни језик енглески а трећи страни језик немачки. Пројекат је спроведен са одраслим ученицима у приватној школи страних језика и трајао је три месеца. Коришћени су вишејезични приступ, контрастивни метод и материјали који су илустровали различит језички контекст и разноликост употребе језика.

За упитник у оквиру овог пројекта одабрана су три типа задатака за три аспекта језика: лексику, изразе и граматику. Наставник је подстицао ученике да открију значење речи на основу фонолошких и структурних сличности са речима и граматиком енглеског језика, како би научили да формирају асоцијације и повезују ново са претходним знањем.