OŠ Ljuba Nešić, Zaječar

Marina Stanojlović Mirčić

Cilj projekta je da učenici samostalno istražuju na internetu i da se na taj način podigne njihova svest o kulturnom i istorijskom nasleđu i pomogne im se da ga ponovo otkriju i očuvaju. U ovom projektu su učestvovala dva razreda, iz Zaječara i iz Karbonije, a fokus je bio na tragovima rimske vladavine u Srbiji i na Sardiniji.

Projekat je obuhvatao četiri susreta putem Skajpa. Na prvom su se učenici predstavili i upoznali. Na narednim susretima, svaki učenik je imao zadatak da svojim vršnjacima predstavi deo rimske rute na internetu. Nakon prezentacija, pokrenuta je kratka diskusija na ovu temu.

Časovi su bili zanimljivi i dali su priliku učenicima da vežbaju usmeno izražavanje na italijanskom jeziku. Projekat je podrazumevao istraživanje istorijskih, geografskih, ekonomskih i turističkih aspekata. Finalni proizvod je bila prezentacija napravljena pomoću alata Sway sa slikama, linkovima ka veb-stranicama i tekstovima koje su učenici sastavili.