ОШ Љуба Нешић, Зајечар

Марина Станојловић Мирчић

Циљ пројекта је да ученици самостално истражују на интернету и да се на тај начин подигне њихова свест о културном и историјском наслеђу и помогне им се да га поново открију и очувају. У овом пројекту су учествовала два разреда, из Зајечара и из Карбоније, а фокус је био на траговима римске владавине у Србији и на Сардинији.

Пројекат је обухватао четири сусрета путем Скајпа. На првом су се ученици представили и упознали. На наредним сусретима, сваки ученик је имао задатак да својим вршњацима представи део римске руте на интернету. Након презентација, покренута је кратка дискусија на ову тему.

Часови су били занимљиви и дали су прилику ученицима да вежбају усмено изражавање на италијанском језику. Пројекат је подразумевао истраживање историјских, географских, економских и туристичких аспеката. Финални производ је била презентација направљена помоћу алата Sway са сликама, линковима ка веб-страницама и текстовима које су ученици саставили.