ОШ Светислав Голубовић Митраљета, Београд

Ивана Пушица

Пројекат Discovering Science спроведен је од септембра 2017. године до јула 2019. године. То је двогодишњи пројекат о језику, науци, историји и наслеђу. Започет је на иницијативу школе Collège Jean Renoir из Булоњ Бијанкура и основне школе Светислав Голубовић Митраљета из Батајнице.

Пројекат се састојао из два дела. Циљ је да се ученицима дају смернице за креирање масовних отворених онлајн курсева (енгл. MOOC) о значајним европским научницима. Пројекат је спровођен у три фазе: истраживање и документовање; састанци и заједнички рад; припрема онлајн курсева и завршни кораци. Овај образац је примењиван у претходне две године.

Први део пројекта је назван „Откривање електричне енергије – Никола Тесла“ и усмерен је на стицање и примену знања из енглеског језика, физике, историје, информационих технологија и грађанског васпитања. Пројекат се одвијао у школи, музејима, на екскурзијама, као и у француским и српским породицама.

У првој години пројекта, ученици су радили истраживање о Николи Тесли, његовом животу и изумима. У завршној фази истраживања Србију су посетили ученици и наставници из Француске. Двадесет један ученик и три наставника из Француске су дошли у Србију и провели седам дана са својим вршњацима и колегама, као и породицама ученика из Србије. У овом периоду, ученици су наставили са истраживањем и посетили Музеј Николе Тесле, похађали разне радионице, направили динамо-лампе и Теслин трансформатор, учествовали у експериментима које су организовали наставници и Физички факултет у Београду, правили видео-снимке, припремили онлајн курс и квизове за друге ученике.

Други део пројекта је назван „Откривање механике – Луј Рено“ и усмерен је на стицање знања из енглеског језика, физике, математике, историје, информационих технологија, француског језика и грађанског васпитања (људска права, демократија, медијска писменост, значај друштвених мрежа). Започет је у септембру 2018. године. Ученици су блиско сарађивали, радећи на заједничким активностима и са заједничким циљевима – припремили су онлајн курс на тему механике и живота и рада Луја Реноа, учествовали у радионицама, правили аутомобиле на водонични погон, макете соларних аутомобила, видео-снимке, постере и упутства. У априлу 2019. године, 21 ученик, три наставника и директор основне школе Светислав Голубовић Митраљета посетили су Булоњ Бијанкур у Паризу како би заједно са партнерима из Француске завршили овај део пројекта.