OŠ France Prešern, Beograd

Biljana Višnjić

Cilj projekta Skype with Serbia! je da se učenicima obezbedi bezbedno okruženje u kojem će koristiti engleski jezik. U okviru Skajp kluba škole, redovno se uspostavlja veza sa drugim školama u Evropi i širom sveta, kao i sa brojnim ustanovama raspoloženim za ovakav vid komunikacije. Učenici su do sada putem Skajpa razgovarali o aktuelnim sportskim događajima, popularnim video-igrama, festivalima, praznicima, hobijima, hrani, muzici, filmovima, serijama, prijateljstvu, školskim aktivnostima, nacionalnim himnama, zastavama, životinjama, biljkama, ekologiji, istoriji, geografiji, načinima pozdravljanja na različitim jezicima, prijateljstvu, stvarima koje ih čine srećnim, itd. Na ovaj način učenici se upoznaju sa različitim kulturama iz svih delova sveta. Učeći o njima, oni uviđaju da su ljudi istovremeno i različiti i slični, kao i da ih mogu upoznati i razumeti tako što će razgovarati sa njima i razmenjivati iskustva.

Glavni događaj u okviru aktivnosti putem Skajpa organizovan je za Evropski dan jezika 2018. godine, kada je Skajp klub organizovao šestočasovni maraton. Ovaj događaj je obuhvatao virtuelna putovanja u Rusiju, Vajoming u SAD, nacionalni park u Kalaverasu u Kaliforniji i nacionalni park Jelouston, kao i Misteriozni Skajp sa Indijanom. Pored aktivnosti putem Skajpa, tog dana školu su posetila i dva gosta – nastavnica iz Kine i student volonter iz Tunisa. Oni su predstavili svoje dve zemlje, a učenici OŠ „France Prešern” su predstavili Srbiju.

Interdisciplinarni projekat Skype with Serbia! omogućava deci 21. veka da uče o svetu u kome žive na njima blizak način, da sarađuju sa vršnjacima, da budu kreativni i da poštuju tradiciju i običaje drugih naroda.