ОШ Свети Сава, Горњи Милановац

Драгана Стефановић

Циљеви пројекта Foreign Languages as Means of Learning – CLIL and International Cooperation јесу течније изражавање ученика на страном језику, повећање изложености ученика страним језицима њиховим укључивањем у пројектне активности и међународне размене, као и повећање мотивисаности и креативности ученика и наставника.

У првом делу пројекта, пројектни тим се определио да комбинује енглески и ликовну културу, енглески и биологију, енглески и историју, француски, музичку културу и информатику, а да на крају припреми час који обједињује енглески језик, историју, информатику, драмску уметност и грађанско васпитање. Све часове су припремала по два наставника а изводили их ученици. Часови су подразумевали вршњачко учење и групни рад. Неки ученици су истраживали различите изворе, правили постере, припремали јавне презентације и изложбе и сл., док су други представљали ове садржаје на енглеском или француском језику.

Поред тога, пројектни тим је препознао значај и корист међународних пројеката и активно се укључио у програме размене ученика. Укључени су страни ученици у наставне и ваннаставне активности како би ученици из Србије упознали различите културе, побољшали језичке вештине у ситуацијама из свакодневног живота и развили интеркултуралне вредности. Организоване су радионице са гостима из иностранства. Школа је успешно реализовала размену са партнерима из Италије 2017. и 2018. године, а размена са истим партнерима биће организована и 2019. године.