OŠ Sveti Sava, Kikinda

Dragana Videnov

Ovaj eTwinning projekat je usmeren na podizanje svesti o pitanjima životne sredine i mogućim merama za očuvanje planete. Cilj je takođe da učenici unaprede digitalne i komunikativne veštine i razviju kreativnost učeći engleski jezik.

Kako bi se ovi ciljevi ispunili, učesnici projekta su stvorili superheroja Zeleno dete (Green Kid) koji decu podučava kako da i sami budu „zelena deca“, pa škola postaje mesto gde se uči kako biti superheroj. Praveći zajedničke priče na temu rešavanja nekog ekološkog problema uz korišćenje alata StoryJumper, deca su se upoznavala sa različitim izazovima u očuvanju životne sredine na lokalnom i globalnom nivou. Proslavili su Dan planete Zemlje tako što su se takmičili u pevanju pesama na ovu temu, opisivali su aktivnosti Zelenog deteta i predviđali budućnost planete na osnovu preduzetih aktivnosti.