OŠ Pavle Savić, Beograd

Gorica Kostić

Tim za međupredmetne kompetencije i preduzetništvo osnovne škole Pavle Savić pokrenuo je ovaj projekat da bi učenicima približio naučnu dimenziju trka Formule 1 na zanimljiv i motivišući način. Aktivnosti su se odvijale tokom časova engleskog, nemačkog, srpskog, matematike, fizike, biologije, tehničkog, informatike i geografije. Pored sticanja novih znanja, cilj je bio i da se promoviše nauka, njen značaj i primena u svakodnevnom životu kako bi učenicima postala zanimljiva.

Učenici viših razreda su bili uključeni u realizaciju aktivnosti na časovima zajedno sa nastavnicima. Prevodili su tekstove na engleskom i nemačkom jeziku i pripremali zanimljivosti za umetničku izložbu. Pravili su postere kako bi predstavili priče na zanimljiviji način. Napravili su brojne makete bolida i trkačkih automobila na časovima tehničkog, pomažući učenicima kojima je to bilo potrebno, i objašnjavali zašto ovi automobili ne mogu da se voze po ulici. Računali su površinu trkačke staze i to objašnjavali mlađim učenicima. Razgovarali su o posebnom režimu ishrane i vežbanja vozača na časovima biologije kao i o delovanju sila tokom trke na časovima fizike. U hodniku je organizovana izložba maketa, postera i zastava namenjena učenicima nižih razreda. Učenici starijih razreda su imali ulogu kustosa i išli u učionice svojih mlađih drugara, vodili ih kroz hodnik, govorili im o Formuli 1 i sadržaju izložbe, a na kraju im postavljali pitanja kako bi proverili da li su sve razumeli. Ulaznica za izložbu bila je donacija školskog pribora i kozmetike domu za nezbrinutu decu u Zvečanskoj i domu za decu ometenu u razvoju u Mirijevu.