Medicinska škola Beograd

Ivana Paunović

U projektu The Europeans: Photography Sound Portraits učenici su razvijali istraživačke kompetencije i imali ulogu novinara fotoreportera. Imali su zadatak da pronađu ljude koji predstavljaju njihov grad ili region, intervjuišu ih na maternjem jeziku i njihovu priču dokumentuju fotografijama. Ovaj projekat je skup fotografsko-zvučnih portreta sa intervjuima na maternjem jeziku i prevodom na engleski. Cilj sprovedenih aktivnosti je bio unapređenje jezičkih kompetencija učenika, razvoj veština korišćenja IKT alata i podsticaj na uvažavanje drugih jezika i kultura. Projekat je realizovan tokom redovnih časova engleskog jezika.

Projekat je pokrenut u Francuskoj i Italiji, kojima su se pridružili partneri iz Srbije, Grčke, Slovenije, Severne Makedonije, Turske i Slovačke.