Прва нишка гимназија Стеван Сремац, Ниш

Милена Оленик

Немачки билингвални програм и припрема за испите из немачког језика оријентисани су ка развоју све четири језичке вештине код ученика путем интензивних формалних програма и бројних неформалних активности и мањих пројеката усмерених на владање језиком и интеркултурално учење.

Ученици билингвалних одељења уче немачки као први и енглески као други језик, уз већи број часова немачког који се сваке године повећава. Додатни часови су посвећени припреми за испит из немачког језика. Још шест предмета је обухваћено билингвалним програмом – књижевност, музичка и ликовна култура, историја, географија и информатика. Најмање 30% часова реализује гостујући наставник који је изворни говорник немачког језика. Користе се савремене наставне методе и подједнако се развијају и продуктивне и рецептивне језичке вештине. На часовима немачког коришћење матерњег српског језика сведено је на најмању меру. У настави се користе додатни материјали, дидактичке игре и медијски садржаји (филмови, серије и аутентичне вести из немачких новина), чиме се подстиче размена идеја и симулишу ситуације из стварног живота. Неформалне пројектне активности односе се представљање културе, друштвеног живота, обичаја и традиције немачког народа. Међу спроведеним активностима су: „Ученици праве ТВ емисију“, представљање немачких и српских градова, представе Зашто је корисно учити немачки и Божићни обичаји у Немачкој, музичка радионица и снимање филма Мој град, мини пројекат „Политички системи на немачком говорном подручју“, традиција прославе Божића, мини пројекат везан за ТВ-серију Jojo sucht das Glück, снимање филма „Крај Првог светског рата у Србији и Немачкој“, изложба о Хладном рату и покретање клуба за немачки језик. У оквиру пројекта су реализоване и размене наставника у Немачкој и Србији током којих су наставници имали прилику да боље упознају школски систем у другој земљи. Захваљујући овом пројекту, ученици су у стању да представе савремене теме и разговарају о њима на веома високом нивоу (Б1-Ц1), а дипломе DSD им омогућавају да се упишу на немачке универзитете без полагања испита.