OŠ Vuk Karadžić, Smederevo

Milka Lalić

Projekat je pokrenut sa idejom da se promoviše učenje jezika u autentičnim komunikativnim situacijama i premoste kulturološke barijere, kao i da se unapredi saradnja i uspostave prijateljstva posredstvom edukativnih aktivnosti koje su uključivale direktnu razmenu iskustava među učenicima iz različitih evropskih zemalja.

U okviru projekta je sproveden niz aktivnosti. U septembru su se učenici predstavili pomoću alata Voki. U oktobru je organizovano takmičenje za logo projekta. U novembru su učenici pričali o svojim svakodnevnim aktivnostima. U decembru su pravili Božićne čestitke za sve partnerske škole i predstavljali običaje vezane za ovaj praznik. U januaru su predstavili svoj grad a u februaru pripremali materijale vezane za svoju školu i školski sistem. Martovska tema „Moj heroj“ odnosila se na osobu kojoj se divimo. U aprilu su učenici svojim vršnjacima predstavljali biljni i životinjski svet u svojoj zemlji, a u maju filmove, muziku, umetnost i sl. po kojima je njihova zemlja poznata.