Hemijsko-prehrambena tehnološka škola, Beograd

Bojana Stankić

Projekat If I Were an Element pokrenut je u januaru 2019. godine u Hemijsko-prehrambeno tehnološkoj školi u Beogradu kao deo većeg projekta pod nazivom „Periodni sistem elemenata: D.I. Mendeljejev“. Cilj je bio da se učenici osnovnih škola iz Srbije i regiona, kao i iz Švajcarske, zajedno sa našim đacima prvog i drugog razreda, više zainteresuju za prirodne nauke, a naročito hemiju, uz korišćenje engleskog jezika. Đaci su bili motivisaniji za učenje kako hemije tako i engleskog jezika, uz igre uloga, edukativne karte, korišćenje metafora i personifikacije, kao i uz upotrebu opisnih prideva za karakteristike hemijskih elemenata. Organizovano je nekoliko radionica, kao i konkurs „Da sam ja element“, na koji su učenici slali radove na srpskom i engleskom jeziku u različitim formama – filmovi, video-prezentacije, eseji, crteži, pano-prezentacije.

Više informacija o projektu nalazi se na vebsajtu škole.