OŠ Sveti Sava, Kikinda

Dragana Videnov

Cilj projekta „Čovek samo srcem dobro vidi“ je da se pomogne deci migrantima da savladaju srpski jezik i da komuniciraju sa našom decom na engleskom, kao i da se omogući srpskoj i mađarskoj deci iz naše škole da koriste engleski i unaprede komunikaciju na ovom stranom jeziku sa decom iz prihvatilišta. Namera je bila i da se nastavnici obuče da prilagode nastavne metode za rad sa decom migrantima.

Tokom projekta su sprovedene sledeće aktivnosti: jezici povezuju, QR kviz, ostavi trag, od klikera do robota, plivanje, psihološke radionice „Ja sam nastavnik i hoću da pomognem“, kao i poseta jednoj školi u Beogradu.

Održane su radionice na temu prijateljstva, tolerancije, diskriminacije i stereotipa, ličnog i kulturnog identiteta i uvažavanja različitosti.

Na Evropski dan jezika, okupili su se predstavnici nekoliko škola iz Kikinde i okolnih sela. Timovi su proverili znanje u kvizovima „Ko to priča“ i „Koliko dobro poznaješ Evropu“ na engleskom i srpskom jeziku. Učenici trećeg razreda, uključujući i decu migrante, pevali su na engleskom jeziku, jedan učenik četvrtog razreda recitovao je na španskom, a učenici sedmog i osmog razreda su svirali gitaru i flautu. Na kraju programa je nastupio mladi bend Devils.

Povodom Svetskog dana tolerancije, učenici sedmog razreda su pripremili program čija je poruka bila da treba da poštujemo i prihvatimo jedni druge bez obzira na različitosti. Na početku programa je prikazana video-anketa koju su sproveli mladi novinari sa najmlađim učenicima škole na temu tolerancije. Mešoviti timovi, uključujući i decu migrante, učestvovali su u zabavno-edukativnom kvizu. Izvođene su pesme na srpskom, nemačkom i engleskom uz zvuke sintisajzera i gitara, a održan je i kratak baletski nastup.