OŠ Sveti Sava, Kikinda

Dragana Videnov

Glavna tema ovog eTwinning projekta je kulturno nasleđe, a cilj je bio da se predstave istorijske ličnosti iz različitih evropskih zemalja. Preuzimajući uloge istraživača, istoričara, umetnika, pisaca i turističkih vodiča, učenici su produbili znanje o ovim evropskim ličnostima koje su stvorile našu zajedničku istoriju. Tokom školske godine, svaka partnerska škola je predstavila četiri istorijske ličnosti iz svoje zemlje i period u kome su živele. Napravljena je zajednička elektronska knjiga na ovu temu i realizovano mnoštvo zanimljivih edukativnih aktivnosti. Partneri su napravili profile ovih ličnosti, igre „Pronađi parove“ i „Milioner“ uz pomoć alata LearningApps, kao i vremensku osu na kojoj su prikazane slavne ličnosti iz drugih zemalja. Učenici su na času gledali radove partnerskih škola i diskutovali o njima.