ОШ Младост, Београд

Весна Видојевић

У оквиру овог пројекта комбинује се учење другог страног језика са историјом и културом народа који њиме говори на занимљив и креативан начин. Ученици стичу нова знања из ових области а учешће у пројекту доприноси њиховом личном, емоционалном и друштвеном развоју. Крајњи резултат је био позоришна представа.

Пројекат се састојао из неколико фаза. У првој је учествовало цело одељење и сакупљани су појмови везани за Италију и италијанску културу. Међу овим идејама одабране су најзанимљивије и најрелевантније. Затим су ученици подељени у групе и свака група је добила теме за даље истраживање. Након представљања прикупљеног материјала направљен је концепт представе. У наредној фази су ученици добили улоге. Зависно од талента и афинитета, ученици су бирали понуђене групе задатака: писање сценарија, осмишљавање кореографије, прављење презентација и припрема музике. Уследиле су пробе и увежбавање улога, а на крају је представљен финални производ – представа у којој су ученици показали не само знање италијанског језика већ и уметничке вештине.