OŠ Dragan Lukić, Beograd

Vesna Ranđelov

Ciljevi eTwinning projekta Lass uns kennenlernen („Hajde da se upoznamo“) pre svega su korišćenje jezika, aktivna primena stečenih znanja ali i dodatno motivisanje učenika da se angažuju oko zadataka. Učenici škole Dragan Lukić želeli su da upoznaju učenike iz drugih evropskih zemalja i da sa njima razmene znanja na zadate teme koje su inače obrađivane u okviru nastave. Aktivnosti su se sprovodile u školi u okviru redovne ili dodatne nastave, ali su neke zadatke učenici radili i kod kuće.

Učenici su pravili PowerPoint prezentacije, pisali tekstove, pravili Twin Board prezentacije, video-snimke, postere i plakate na različite teme (predstavljanje, moja škola, moj grad, Uskrs, moda, kultura kod nas, navike u ishrani). Sve vreme rada koristili su se isključivo nemačkim jezikom i time obogatili svoj rečnik, oslobodili se straha od korišćenja stranog jezika kao i straha od grešaka. U okviru dodatne nastave učenici su gledali prezentacije i snimke svojih evropskih partnera, analizirali ih i razgovarali o njima, shvatajući da i drugi greše i da to nije ništa strašno, da je važno samo koristiti jezik što više i da se na taj način stiče i samopouzdanje.