ОШ Соња Маринковић, Нови Сад

Сенка Стојанов

Наставница француског језика из основне школе Соња Маринковић у Новом Саду спровела је истраживање на тему утицаја родитеља на избор другог страног језика, чији су резултати показали слабу заинтересованост родитеља за избор француског језика – који је окарактерисан као „тежак“, „немогућ за изговор“, „врло мало присутан у дететовој околини…“. Из наведених разлога пројекат „Распевани француски“ се управо односи на децу раношколског узраста у намери да се популарише француски језик и раније крене са учењем два страна језика. Циљ је да се деца на раном узрасту упознају са фонетским, прозодијским и ритмичким карактеристикама француског језика које ће им помоћи у даљем усвајању француског језика, али и да се на креативан начин упознају са француском културом. Основна идеја пројекта је омогућавање аутентичног и активног учења.

Пројекат „Распевани француски“ састоји се од језичких радионица за седмогодишње ученике које треба да им омогуће да откривају француски језик на забаван, креативан и лагодан начин. Ове радионице су обухватале разнолике забавне активности (традиционалне дечје песме, мимика, плес, мануелне активности, драматизација прича…) уз коришћење разноврсних аудиовизуелних средстава.