OŠ Sonja Marinković, Novi Sad

Senka Stojanov

Nastavnica francuskog jezika iz osnovne škole Sonja Marinković u Novom Sadu sprovela je istraživanje na temu uticaja roditelja na izbor drugog stranog jezika, čiji su rezultati pokazali slabu zainteresovanost roditelja za izbor francuskog jezika – koji je okarakterisan kao „težak“, „nemoguć za izgovor“, „vrlo malo prisutan u detetovoj okolini…“. Iz navedenih razloga projekat „Raspevani francuski“ se upravo odnosi na decu ranoškolskog uzrasta u nameri da se populariše francuski jezik i ranije krene sa učenjem dva strana jezika. Cilj je da se deca na ranom uzrastu upoznaju sa fonetskim, prozodijskim i ritmičkim karakteristikama francuskog jezika koje će im pomoći u daljem usvajanju francuskog jezika, ali i da se na kreativan način upoznaju sa francuskom kulturom. Osnovna ideja projekta je omogućavanje autentičnog i aktivnog učenja.

Projekat „Raspevani francuski“ sastoji se od jezičkih radionica za sedmogodišnje učenike koje treba da im omoguće da otkrivaju francuski jezik na zabavan, kreativan i lagodan način. Ove radionice su obuhvatale raznolike zabavne aktivnosti (tradicionalne dečje pesme, mimika, ples, manuelne aktivnosti, dramatizacija priča…) uz korišćenje raznovrsnih audiovizuelnih sredstava.