Пакет смерница за подршку језицима на којима се одвија настава у школама

Европски центар за живе језике у Грацу објавио је тројезични вебсајт на енглеском, немачком и француском под називом „Пакет смерница за подршку језицима на којима се одвија настава у школама“ (енгл. A roadmap for schools to support the language(s) of schooling), резултата програма у овом центру који се зове Languages at the heart of learning (2016–2019).

На сајту се налазе три алата који могу да помогну школама да развију језичке и вештине критичког размишљања које су неопходне свим ученицима, не само на језику на којем се одвија настава већ у оквиру свих предмета. То су: алат за самооцењивање, база података од 80 примера добре праксе из Европе и пакет за координаторе.

Алат за самооцењивање могу користити школе како би анализирале и унапредиле однос према језицима на којима се одвија настава. Састоји се од онлајн упитника који обухвата девет тематских области и намењен је различитим интересним странама у образовању –  директори школа, наставници, ненаставно особље, ученици и родитељи. Овај алат такође обухвата и евалуацију резултата упитника како би се утврдиле потенцијалне разлике у ставовима интересних група и како би се промишљала ситуација у школама.

Претражива База обухвата 80 примера добрих пракси из Европе који се могу прилагођавати различитим језичким контекстима. Њен циљ је да одговори на појединачне потребе школа и да инспирише школе, а уједно и да им помогне да направе свеобухватну стратегију према потребама које су идентификоване у претходно описаном процесу самооцењивања.

Пакет за координаторе састоји се од документа, детаљних упутстава и материјала који школама могу да олакшају процес имплементације поменутих смерница. Неки од тих докумената односе се на приказ смерница и дају упутства како изабрати координатора и који су кораци које он треба да следи у процесу имплементације смерница, како да укључите партнере, како да комуницирате са родитељима, пример извештаја за школе, материјале за визуелни идентитет итд.

Сви кључни појмови који су у вези са поменутим смерницама као и списак девет тематских области на које се односе могу се наћи овде.

Објављен извештај о образовању и обукама у Европи за 2020. годину – Education and Training Monitor

Европска комисија је објавила годишњу публикацију Education and Training Monitor за 2020. годину.

У овом извештају представља се напредак у области образовања и обука у европским образовним системима. Извештај даје увид у предузете мере за решавање различитих питања која се тичу образовања а део су процеса Европског семестра. У Извештају су дати предлози за реформе политика које могу да могу да обезбеде да системи образовања и обука помније прате потребе друштва и тржишта. Извештај такође идентификује куда треба усмерити средства ЕУ за образовање, обуке и вештине кроз вишегодишњи финансијски оквир. Извештај садржи упоредну анализу података као и 27 детаљних извештаја за сваку земљу.

Овогодишње издање Извештаја је последње у стратешком оквиру за европску сарадњу у области образовања и обука – Образовање и обуке 2020. Европске земље постигле су огроман напредак у погледу повећања учешћа у образовању од оснивања ЕУ стандарда 2009. године.

Главна тема Извештаја за 2020. годину су дигитално образовање и дигиталне компетенције, као и утицај затварања школа и учења на даљину услед ситуације настале због пандемије вируса корона. Око 20% петнаестогодишњака широм Европе и даље је у ризику од сиромаштва услед неједнаких образовних прилика, јер не поседују основне вештине које се тичу језичке писмености и математике као ни довољно знање из природних наука.

У наставку се налазе документи везани за публикацију Education and Training Monitor 2020.

Извештај Education and Training Monitor 2020 можете погледати овде.

Сажети приказ извештаја можете погледати овде.

Графички приказ података можете погледати овде.

Извештаје по земљама можете погледати овде.