Paket smernica za podršku jezicima na kojima se odvija nastava u školama

Evropski centar za žive jezike u Gracu objavio je trojezični vebsajt na engleskom, nemačkom i francuskom pod nazivom „Paket smernica za podršku jezicima na kojima se odvija nastava u školama“ (engl. A roadmap for schools to support the language(s) of schooling), rezultata programa u ovom centru koji se zove Languages at the heart of learning (2016–2019).

Na sajtu se nalaze tri alata koji mogu da pomognu školama da razviju jezičke i veštine kritičkog razmišljanja koje su neophodne svim učenicima, ne samo na jeziku na kojem se odvija nastava već u okviru svih predmeta. To su: alat za samoocenjivanje, baza podataka od 80 primera dobre prakse iz Evrope i paket za koordinatore.

Alat za samoocenjivanje mogu koristiti škole kako bi analizirale i unapredile odnos prema jezicima na kojima se odvija nastava. Sastoji se od onlajn upitnika koji obuhvata devet tematskih oblasti i namenjen je različitim interesnim stranama u obrazovanju –  direktori škola, nastavnici, nenastavno osoblje, učenici i roditelji. Ovaj alat takođe obuhvata i evaluaciju rezultata upitnika kako bi se utvrdile potencijalne razlike u stavovima interesnih grupa i kako bi se promišljala situacija u školama.

Pretraživa Baza obuhvata 80 primera dobrih praksi iz Evrope koji se mogu prilagođavati različitim jezičkim kontekstima. Njen cilj je da odgovori na pojedinačne potrebe škola i da inspiriše škole, a ujedno i da im pomogne da naprave sveobuhvatnu strategiju prema potrebama koje su identifikovane u prethodno opisanom procesu samoocenjivanja.

Paket za koordinatore sastoji se od dokumenta, detaljnih uputstava i materijala koji školama mogu da olakšaju proces implementacije pomenutih smernica. Neki od tih dokumenata odnose se na prikaz smernica i daju uputstva kako izabrati koordinatora i koji su koraci koje on treba da sledi u procesu implementacije smernica, kako da uključite partnere, kako da komunicirate sa roditeljima, primer izveštaja za škole, materijale za vizuelni identitet itd.

Svi ključni pojmovi koji su u vezi sa pomenutim smernicama kao i spisak devet tematskih oblasti na koje se odnose mogu se naći ovde.

Objavljen izveštaj o obrazovanju i obukama u Evropi za 2020. godinu – Education and Training Monitor

Evropska komisija je objavila godišnju publikaciju Education and Training Monitor za 2020. godinu.

U ovom izveštaju predstavlja se napredak u oblasti obrazovanja i obuka u evropskim obrazovnim sistemima. Izveštaj daje uvid u preduzete mere za rešavanje različitih pitanja koja se tiču obrazovanja a deo su procesa Evropskog semestra. U Izveštaju su dati predlozi za reforme politika koje mogu da mogu da obezbede da sistemi obrazovanja i obuka pomnije prate potrebe društva i tržišta. Izveštaj takođe identifikuje kuda treba usmeriti sredstva EU za obrazovanje, obuke i veštine kroz višegodišnji finansijski okvir. Izveštaj sadrži uporednu analizu podataka kao i 27 detaljnih izveštaja za svaku zemlju.

Ovogodišnje izdanje Izveštaja je poslednje u strateškom okviru za evropsku saradnju u oblasti obrazovanja i obuka – Obrazovanje i obuke 2020. Evropske zemlje postigle su ogroman napredak u pogledu povećanja učešća u obrazovanju od osnivanja EU standarda 2009. godine.

Glavna tema Izveštaja za 2020. godinu su digitalno obrazovanje i digitalne kompetencije, kao i uticaj zatvaranja škola i učenja na daljinu usled situacije nastale zbog pandemije virusa korona. Oko 20% petnaestogodišnjaka širom Evrope i dalje je u riziku od siromaštva usled nejednakih obrazovnih prilika, jer ne poseduju osnovne veštine koje se tiču jezičke pismenosti i matematike kao ni dovoljno znanje iz prirodnih nauka.

U nastavku se nalaze dokumenti vezani za publikaciju Education and Training Monitor 2020.

Izveštaj Education and Training Monitor 2020 možete pogledati ovde.

Sažeti prikaz izveštaja možete pogledati ovde.

Grafički prikaz podataka možete pogledati ovde.

Izveštaje po zemljama možete pogledati ovde.