Радионица Developing teacher competences for pluralistic approaches Европског центра за живе језике у Грацу

У оквиру свог двогодишњег програма „Покретање иновација у настави и учењу језика: променљиви контексти, компетенције у развоју” (Inspiring innovation in language education: changing contexts, evolving competences), Европски центар за живе језике у Грацу организује трећу радионицу под називом „Развијање компетенција наставника за плуралистичке приступе” (енгл: “Developing teacher competences for pluralistic approaches) која ће се одржати 28. и 29. септембра 2021. године. Планирано је да се радионица одржи у Грацу уколико епидемиолошка ситуација дозволи и путовање учесника буде могуће. У супротном, радионица ће се одржати онлајн или у комбинованом облику – делом онлајн, а делом уживо. Више о самом догађају, доступно је на страници Европског центра за живе језике.

Овом приликом, Фондација Темпус као контакт тачка за активности Европског центра за живе језике, расписује позив за учеснике. Заинтересовани кандидати могу се пријавити путем формулара који је доступан овде.

Рок за пријаве продужен је до 25. јула до краја дана.

Како је укупан број места ограничен, за учеснике из сваке од држава чланица (укључујући Србију) на располагању је по једно место. Избор представника из Србије вршиће се на основу професионалног искуства и плана дисеминације информација стечених учешћем на догађају које заинтересовани опишу кроз пријавни формулар.

Позив је, пре свега, намењен стручњацима који се баве обучавањем наставника у различитим областима језичког образовања и на различитим нивоима образовања и покривају теме као што су регионални и страни језици и језички аспекти наставе у свим предметима, укључујући и језик наставе као предмет.

Када су у питању искуство и компетенције, неопходно је да потенцијални учесници добро познају плуралистичке приступе а посебно плуралистичке приступе који се налазе на carap.ecml.at. Такође је неопходно да имају искуство у примени ових приступа у настави односно образовању наставника.

Пре радионице, од учесника се очекује да прикупе информације о потребама корисника у националном контексту што подразумева општи опис ситуације, наставничке компетенције које треба развити, опис постојећих материјала за обуке. Учесници такође треба да прегледају постојеће алате које добију од пројектног тима Центра који их развио, да их анализирају и, уколико је могуће, да разговарају о њима са колегама и почну да их користе. У току саме радионице, од учесника се очекује да допринесу развоју алата и њиховој применљивости у различитим контекстима. Након радионице, учесници треба активно да учествују у развоју мреже за сарадњу што подразумева даље развијање алата, евалуацију учинка алата како би се даље унапређивали, размену искустава, сарадњу са колегама у националном контексту као и дисеминацију.

Радни језици радионице су енглески и француски, а биће обезбеђен и симултани превод са једног језика на други језик.

У случају питања поводом попуњавања пријаве или о самој радионици, можете нам се обратити путем имејл адресе: office@tempus.ac.rs.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply