Vebinar: Kako se prijaviti na konkurse za Evropsku jezičku oznaku i Bazu jezičkih praksi

Sa zadovoljstvom Vas pozivamo na vebinar na temu „Kako se prijaviti za Evropsku jezičku oznaku i Bazu jezičkih praksi” koji organizujemo 11. 08. 2021. od 16 do 17 časova. Vebinar ima za cilj da zainteresovanim nastavnicima stranog jezika, predstavnicima škola i drugih ustanova koji sprovode nastavu stranog jezika predstavi propozicije konkursa  za Evropsku jezičku oznaku i Bazu jezičkih praksi koji su nedavno objavljeni na sajtu Fondacije Tempus a za koje je prijava trenutno u toku.

Evropska jezička oznaka je priznanje čiji je cilj da istakne i nagradi inovativne i kreativne projekte/inicijative u oblasti nastave i učenja jezika širom Evrope. Za Jezičku oznaku mogu se prijaviti projekti/inicijative koji su završeni ili se nalaze u završnoj fazi i imaju konkretne vidljive rezultate, a koji su sprovedeni u Republici Srbiji. Rok za podnošenje prijava je 15. avgust 2021. godine.

Baza jezičkih praksi biće objavljena na vebsajtu jezici.obrazovanje.rs i predstavljaće kolekciju dobrih i inovativnih praksi u oblasti nastave i učenja stranih jezika na nacionalnom nivou. Konkurs za Bazu biće stalno otvoren i Baza će se periodično dopunjavati novim aktivnostima.

Svi zainteresovani mogu se prijaviti na vebinar popunjavanjem formulara koji se nalazi na sledećem linku: https://kvop.tempus.ac.rs/prijava-za-vebinar-kako-se-prijaviti-za-evropsku-jezicku-oznaku-i-bazu-jezickih-praksi/.

Prijavljivanje traje do 11. avgusta 2021. godine do 12 časova.

U slučaju pitanja, možete nam pisati na imejl office@tempus.ac.rs.

Radionica Digital citizenship through language education Evropskog centra za žive jezike u Gracu

U okviru svog dvogodišnjeg programa „Pokretanje inovacija u nastavi i učenju jezika: promenljivi konteksti, kompetencije u razvoju” (Inspiring innovation in language education: changing contexts, evolving competences), Evropski centar za žive jezike u Gracu organizuje četvrtu radionicu pod nazivom „Do digitalnog građanstva kroz nastavu jezika” (engl: “Digital citizenship through language education”) koja će se održati 4. i 5. novembra 2021. godine. Planirano je da se radionica održi u Gracu ukoliko epidemiološka situacija dozvoli i putovanje učesnika bude moguće. U suprotnom, radionica će se održati onlajn ili u kombinovanom obliku – delom onlajn, a delom uživo. Više o samom događaju, dostupno je na stranici Evropskog centra za žive jezike.

Ovom prilikom, Fondacija Tempus kao kontakt tačka za aktivnosti Evropskog centra za žive jezike, raspisuje poziv za učesnike. Zainteresovani kandidati mogu se prijaviti putem formulara koji je dostupan ovde.

Rok za prijave produžen je do 22. avgusta do kraja dana.

Kako je ukupan broj mesta ograničen, za učesnike iz svake od država članica (uključujući Srbiju) na raspolaganju je po jedno mesto. Izbor predstavnika iz Srbije vršiće se na osnovu profesionalnog iskustva i plana diseminacije informacija stečenih učešćem na događaju koje zainteresovani opišu kroz prijavni formular.

Poziv je namenjen nastavnicima u srednjim školama, visokom obrazovanju i obrazovanju odraslih, kao i stručnjacima koji se bave obučavanjem nastavnika.

Kada su u pitanju iskustvo i kompetencije, neophodno je da potencijalni učesnici imaju osnovne računarske veštine, i da koriste pametni telefon, tablet i Internet. Takođe, događaj je namenjen učesnicima koji se interesuju za obrazovanje za digitalno građanstvo i imaju iskustva sa digitalnim nastavnim materijalima.

Pre radionice, od učesnika se očekuje da učestvuju u onlajn pripremnoj fazi (prva faza radionice), da pročitaju i daju povratnu informaciju o pedagoškom okviru (oko 60 strana) kao i o nekim zadacima koji su razvijeni u okviru projekta (da popune formular za povratnu informaciju).

U toku same radionice, od učesnika se očekuje da doprinesu i da sarađuju prilikom razvoja zadataka i aktivnosti, da razmenjuju utiske i mišljenja o osnovnim principima projekta (koncepcija građana kao korisnika jezika i digitalne tehnologije; pedagoški pristup, zadaci iz stvarnog sveta). Učesnici će raditi u malim grupama u okviru kojih će razvijati zadatke i aktivnosti za nastavu i učenje jezika koji doprinose razvoju digitalnog građanstva. Oni će takođe predlagati smernice za sprovođenje ovih zadataka i aktivnosti.

Nakon radionice, učesnici treba aktivno da učestvuju u ispunjavanju zadataka i sprovođenju aktivnosti koji su nastali u okviru radionice, da učestvuju u razmenama i diskusijama na projektnoj platformi, da šire informacije koje se tiču projekta i njegovih resursa kao i da drže obuke.

Radni jezici radionice su engleski i francuski, a biće obezbeđen i simultani prevod sa jednog jezika na drugi jezik.

U slučaju pitanja povodom popunjavanja prijave ili o samoj radionici, možete nam se obratiti putem imejl adrese: office@tempus.ac.rs.