Unapređenje nastave jezika u stručnom obrazovanju u pograničnim oblastima

Evropski centar za žive jezike u Gracu (engl. European Centre for Modern Languages in Graz) sprovodi istraživanje na temu unapređenja nastave jezika u stručnom obrazovanju u pograničnim oblastima (engl. Enhancing language education in cross-border vocational education).

Istraživanje obuhvata sve koji se bave nastavom jezika a žive i rade u pograničnim oblastima: nastavnike, edukatore nastavnika, učenike, istraživače i sve druge koji se bave nastavom jezika u stručnom obrazovanju.

Ovim putem Vas pozivamo da, ukoliko pripadate ovoj ciljnoj grupi, popunite anketu koja se nalazi ovde i biće otvorena do 10. novembra 2021. godine. Cilj ankete je da doprinese pripremi priručnika za edukatore nastavnika, nastavnike i njihove učenike i da promoviše učenje jezika u stručnom obrazovanju u pograničnim oblastima.

Anketu možete popunjavati na engleskom, francuskom, nemačkom, poljskom i litvanskom jeziku.

Više o samom projektu u okviru kojeg se sprovodi pomenuto istraživanje možete pročitati ovde.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply