Ресурси за оцењивање компетенција у језицима кућног окружења код ученика мигрантског порекла

У оквиру свог двогодишњег програма „Покретање иновација у настави и учењу језика: променљиви контексти, компетенције у развоју” (Inspiring innovation in language education: changing contexts, evolving competences), Европски центар за живе језике у Грацу организује пету радионицу под називом „Ресурси за оцењивање компетенција у језицима кућног окружења код ученика мигрантског порекла” (енгл: “Resources for assessing the home language competences of migrant pupils”) која ће се одржати 2. и 3. децембра 2021. године. Планирано је да се радионица одржи у Грацу уколико епидемиолошка ситуација дозволи и путовање учесника буде могуће. У супротном, радионица ће се одржати онлајн или у комбинованом облику – делом онлајн, а делом уживо. Више о самом догађају, доступно је на страници Европског центра за живе језике.

Овом приликом, Фондација Темпус као контакт тачка за активности Европског центра за живе језике, расписује позив за учеснике. Заинтересовани кандидати могу се пријавити путем формулара који је доступан овде.

Рок за пријаве је продужен је до 3. новембра до краја дана.

Како је укупан број места ограничен, за учеснике из сваке од држава чланица (укључујући Србију) на располагању је по једно место. Избор представника из Србије вршиће се на основу професионалног искуства и плана дисеминације информација стечених учешћем на догађају које заинтересовани опишу кроз пријавни формулар.

Позив је намењен наставницима; представницима из удружења односно организација за оцењивање језичких вештина; доносиоцима одлука, политичким субјектима и другим заинтересованим у области наставе језика.

Када су у питању искуство и компетенције, неопходно је да потенцијални учесници имају искуство у погледу школовања о раду са мигрантима или ученицима који говоре два или више језика, односно у оцењивању њихових језичких вештина. Веома је пожељно да имају практично искуство у погледу образовања, наставе, нострификације, развоја алата за оцењивање. Потребно је да потенцијални учесници имају знања која се тичу вишејезичности и да познају рад Савета Европе у вези са вишејезичним и интеркултурним образовањем. Потенцијални учесници треба да буду спремни да раде у међународној мрежи где ће се различите размене одвијати у онлајн окружењу.

Пре радионице, од учесника се очекује да учествују у анкети која се односи на знања и искуство о процедурама, узимајући у обзир разноврсност језика и култура ученика, познавање материјала и искуство у раду са материјалима или алатима за оцењивање вештина у језицима кућног окружења.

У току саме радионице од учесника се очекује да раде у групама и да деле искуства и знања у вези са својим професионалним контекстом и стручношћу, да анализирају постојеће материјале и алате у вези са поменутим контекстима, као и да допринесу успостављању својеврсног репозиторијума извора: идентификацији заједничких критеријума, дискусијама вишејезичких метода за тестирање.

Након радионице, учесници треба учествују у ширењу информација о анкети у својим земљама, да подрже успостављање мапе на којој су приказани постојећи материјали, да шире информације о алатима, процедурама који су у вези са разматрањем језика ученика и оцењивања вештина језика које ученици користе у кућном окружењу.

Радни језици радионице су енглески и француски, а биће обезбеђен и симултани превод са једног језика на други језик.

У случају питања поводом попуњавања пријаве или о самој радионици, можете нам се обратити путем имејл адресе: office@tempus.ac.rs.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply