Rezultati konkursa za Evropsku jezičku oznaku 2021.

Evropska jezička oznaka (European Language Label – ELL) je priznanje čiji je cilj da istakne i nagradi inovativne i kreativne inicijative u oblasti nastave i učenja jezika. Ona služi i kao podsticaj za predstavljanje i širenje rezultata ovih inicijativa i za promovisanje unapređenja jezičkih veština u široj javnosti. Evropska jezička oznaka u Evropi postoji od 1999. godine. Za koordinaciju ove inicijative na nivou Evrope zadužena je Evropska komisija, a u Srbiji je sprovodi Fondacija Tempus od 2019. godine.

Ovogodišnji konkurs za Evropsku jezičku oznaku otvoren je 16. juna i trajao je do 5. septembra 2021. godine. Na konkurs je pristigla 21 prijava. Odluku o dodeli Evropske jezičke oznake donosila je Komisija u sastavu:

 • Nevena Vraneš (Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja),
 • Jelena Vićovac (Zavod za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja),
 • Aleksandra Malžan (Francuski institut u Srbiji),
 • Julija Šapić (Ruski centar za nauku i kulturu),
 • Sesar Dies Plasa (Institut Servantes) i
 • Milena Kostić (Fondacija Tempus).

Prilikom dodeljivanja priznanja Evropska jezička oznaka, na ovogodišnjem konkursu prijave su sagledavane na osnovu tri kriterijuma:

 • usklađenost sa tematskim prioritetima za 2021. godinu (unapređenje procesa učenja jezika upotrebom IKT-a i digitalnih medija; promocija pravednosti, socijalne kohezije i građanskog aktivizma u procesu učenja jezika; profesionalni razvoj nastavnika jezika.),
 • sveobuhvatnost i kreativnost projekata i inicijativa kao i
 • njihov uticaj i diseminacija.

Nakon sagledavanja i ocenjivanja pristiglih prijava iz ugla navedenih kriterijuma, Komisija je donela odluku o dodeli priznanja Evropska jezička oznaka za 2021. godinu sledećim prijavama:

 1. We Make a Difference, Slobodanka Gligorić, Filološka gimnazija, Beograd;
 2. A Cultural Journey, Bojana Stankić, Hemijsko-prehrambena tehnološka škola, Beograd;
 3. Unveiling the Secrets of Advertising, Savremena gimnazija, Beograd;
 4. Francuski i ja – pokaži mi da znam, Udruženje građana „Žil Vern“ – Centar za multikulturalnu saradnju, Novi Sad;
 5. This is how we share – A Friend, Osnovna škola „Karađorđe“, Velika Plana.

Pored odluke o dodeli Evropske jezičke oznake, zbog kvaliteta određenih aspekata projekata i inicijativa, Komisija je donela odluku da dodeli pohvalnice sledećim prijavama:

 1. English by Teens, Osnovna škola „Ljubica Radosavljević Nada”, Zaječar;
 2. English language and Project based learning Hub, Tehnička škola „Pavle Savić“, Novi Sad;
 3. Same Planet – Same Aim, Dragana Videnov, OŠ „Sveti Sava”, Kikinda;
 4. Welcome to Deliblato Sands / Bienvenues dans la Dune de Deliblato, Osnovna škola „Predrag Kožić”, Dubovac;
 5. Avalon Olympians 2021, Edukativni centar Avalon, Novi Sad.

Dobitnicima priznanja i pohvalnica čestitamo i istovremeno zahvaljujemo svim prijavljenima na učešću na Konkursu.

Od juna 2021. godine dostupan je i stalno otvoren konkurs za Bazu jezičkih praksi. S obzirom na to da je do sada određen broj praksi već prijavljen za ovu Bazu, a neki od nosilaca prijava za Evropsku jezičku oznaku su se istovremeno prijavili i za Bazu jezičkih praksi, Komisija Fondacije Tempus je sagledala sve pristigle prijave i odlučila da dodeli pohvalnice za učešće u Bazi jezičkih praksi sledećim prijavama:
Knjiga na dan i lek za dosadu vam nije potreban, Vesna Žake, Osnovna škola  „Karađođe”, Velika Plana;
Sign language in religious communities, Daliborka Radosavljević, International Commission for the Protection of the Children;
ParlareEnglishlanguagecamp, Edukativni centar Parlare, Požarevac.
Predstavnike svih prijava koje su pristigle na konkurs za Bazu jezičkih praksi ili Evropsku jezičku oznaku, a ujedno su prijavljene i za Bazu kontaktiraćemo u narednom periodu u vezi sa daljim koracima za objavljivanje praksi u Bazi. Zahvaljujemo svima na učešću.

Radionica Transverzalne kompetencije u nastavi stranih jezika Evropskog centra za žive jezike u Gracu

U okviru svog dvogodišnjeg programa „Pokretanje inovacija u nastavi i učenju jezika: promenljivi konteksti, kompetencije u razvoju” (Inspiring innovation in language education: changing contexts, evolving competences), Evropski centar za žive jezike u Gracu organizuje šestu radionicu odnosno sastanak tima eksperata pod nazivom „Transverzalne kompetencije u nastavi stranih jezika” (engl: Transversal competences in foreign language education”) koji će se održati 8. 9. februara 2022. godine. Planirano je da se događaj održi u Gracu ukoliko epidemiološka situacija dozvoli i putovanje učesnika bude moguće. U suprotnom, događaj će se održati onlajn ili u kombinovanom obliku – delom onlajn, a delom uživo.

Ovom prilikom, Fondacija Tempus kao kontakt tačka za aktivnosti Evropskog centra za žive jezike, raspisuje poziv za učesnike. Zainteresovani kandidati mogu se prijaviti putem formulara koji je dostupan ovde.

Rok za prijave je 21. novembar do kraja dana.

Kako je ukupan broj mesta ograničen, za učesnike iz svake od država članica (uključujući Srbiju) na raspolaganju je po jedno mesto. Izbor predstavnika iz Srbije vršiće se na osnovu profesionalnog iskustva i plana diseminacije informacija stečenih učešćem na događaju koje zainteresovani opišu kroz prijavni formular.

Cilj ovog događaja je da okupi stručnjake u oblasti nastave jezika koji će istražiti načine kako razvijanje transverzalnih kompetencija (poput saradnje, rešavanja problema, kritičkog mišljenja, digitalne pismenosti) učenika  može da postane deo nastave jezika i kako u tom poduhvatu podržati nastavnike i buduće nastavnike jezika. Učesnici će takođe imati priliku da predlože kako ideje mogu da se pretvore u neki budući projekat.

Poziv je namenjen:

 • nastavnicima jezika koji rade u oblasti transverzalnih kompetencija u nastavi jezika i jesu ili imaju potencijal da budu multiplikatori;
 • edukatorima nastavnika jezika koji rade u inicijalnom obrazovanju za nastavnike jezika odnosno bave se profesionalnim razvojem nastavnika jezika;
 • onima koji se bave kreiranjem ili reformom nastavnih planova i programa za (strane) jezike i imaju znanje i iskustvo u radu sa referentnim okvirima na nivou jezičkih politika.

Učesnici treba da imaju iskustvo u radu sa transverzalnim kompetencijama u nastavi (stranih) jezika – pristupima, materijalima, nastavnim planovima i programima itd. – i treba da poznaju referentni okvir transverzalnih kompetencija. Prednošću će se smatrati ukoliko učesnici mogu da pruže informacije o iskustvu uključivanja transverzalnih kompetencija u nastavu jezika na nacionalnom nivou.

Pre radionice, od učesnika se očekuje da se upoznaju sa materijalima koje će dobiti od organizacionog tima, da prikupe osnovne informacije da li i kako se transverzalne kompetencije u nastavi (stranih) jezika pominju u politikama na nacionalnom i regionalnom nivou, dokumentima koji se odnose na nastavni plan i program odnosno da li su implementirane u nastavu jezika, da ukratko opišu u pisanom obliku svoje iskustvo u radu sa transverzalnim kompetencijama sa nastavnicima jezika odnosno sa (budućim) nastavnicima itd., da podele ove informacije elektronski sa ostalim učesnicima pre samog događaja.

U toku same radionice od učesnika se očekuje da učestvuju u diskusiji na datu temu i da podele primere i uvide iz svog ličnog ili iskustva svojih kolega u radu sa transverzalnim kompetencijama. Može se dogoditi da se od učesnika zatraži da održe kratku prezentaciju o svojim iskustvima.

Nakon radionice, učesnici treba da učestvuju u širenju informacija o rezultatima ovog događaja u svojoj zemlji i da se priključe mreži stručnjaka koji su zainteresovani da nastave sa daljim radom u ovoj oblasti. Od učesnika se može zatražiti da na neki način doprinesu predlogu za mogući budući projekat.

Radni jezici radionice su engleski i nemački, i potrebno je da jezički nivo učesnika bude najmanje na nivou C1. Simultani prevod sa jednog jezika na drugi jezik biće obezbeđen.

U slučaju pitanja povodom popunjavanja prijave ili o samom događaju, možete nam se obratiti putem imejl adrese: office@tempus.ac.rs.