Rezultati konkursa za Evropsku jezičku oznaku 2021.

Evropska jezička oznaka (European Language Label – ELL) je priznanje čiji je cilj da istakne i nagradi inovativne i kreativne inicijative u oblasti nastave i učenja jezika. Ona služi i kao podsticaj za predstavljanje i širenje rezultata ovih inicijativa i za promovisanje unapređenja jezičkih veština u široj javnosti. Evropska jezička oznaka u Evropi postoji od 1999. godine. Za koordinaciju ove inicijative na nivou Evrope zadužena je Evropska komisija, a u Srbiji je sprovodi Fondacija Tempus od 2019. godine.

Ovogodišnji konkurs za Evropsku jezičku oznaku otvoren je 16. juna i trajao je do 5. septembra 2021. godine. Na konkurs je pristigla 21 prijava. Odluku o dodeli Evropske jezičke oznake donosila je Komisija u sastavu:

 • Nevena Vraneš (Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja),
 • Jelena Vićovac (Zavod za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja),
 • Aleksandra Malžan (Francuski institut u Srbiji),
 • Julija Šapić (Ruski centar za nauku i kulturu),
 • Sesar Dies Plasa (Institut Servantes) i
 • Milena Kostić (Fondacija Tempus).

Prilikom dodeljivanja priznanja Evropska jezička oznaka, na ovogodišnjem konkursu prijave su sagledavane na osnovu tri kriterijuma:

 • usklađenost sa tematskim prioritetima za 2021. godinu (unapređenje procesa učenja jezika upotrebom IKT-a i digitalnih medija; promocija pravednosti, socijalne kohezije i građanskog aktivizma u procesu učenja jezika; profesionalni razvoj nastavnika jezika.),
 • sveobuhvatnost i kreativnost projekata i inicijativa kao i
 • njihov uticaj i diseminacija.

Nakon sagledavanja i ocenjivanja pristiglih prijava iz ugla navedenih kriterijuma, Komisija je donela odluku o dodeli priznanja Evropska jezička oznaka za 2021. godinu sledećim prijavama:

 1. We Make a Difference, Slobodanka Gligorić, Filološka gimnazija, Beograd;
 2. A Cultural Journey, Bojana Stankić, Hemijsko-prehrambena tehnološka škola, Beograd;
 3. Unveiling the Secrets of Advertising, Savremena gimnazija, Beograd;
 4. Francuski i ja – pokaži mi da znam, Udruženje građana „Žil Vern“ – Centar za multikulturalnu saradnju, Novi Sad;
 5. This is how we share – A Friend, Osnovna škola „Karađorđe“, Velika Plana.

Pored odluke o dodeli Evropske jezičke oznake, zbog kvaliteta određenih aspekata projekata i inicijativa, Komisija je donela odluku da dodeli pohvalnice sledećim prijavama:

 1. English by Teens, Osnovna škola „Ljubica Radosavljević Nada”, Zaječar;
 2. English language and Project based learning Hub, Tehnička škola „Pavle Savić“, Novi Sad;
 3. Same Planet – Same Aim, Dragana Videnov, OŠ „Sveti Sava”, Kikinda;
 4. Welcome to Deliblato Sands / Bienvenues dans la Dune de Deliblato, Osnovna škola „Predrag Kožić”, Dubovac;
 5. Avalon Olympians 2021, Edukativni centar Avalon, Novi Sad.

Dobitnicima priznanja i pohvalnica čestitamo i istovremeno zahvaljujemo svim prijavljenima na učešću na Konkursu.

Od juna 2021. godine dostupan je i stalno otvoren konkurs za Bazu jezičkih praksi. S obzirom na to da je do sada određen broj praksi već prijavljen za ovu Bazu, a neki od nosilaca prijava za Evropsku jezičku oznaku su se istovremeno prijavili i za Bazu jezičkih praksi, Komisija Fondacije Tempus je sagledala sve pristigle prijave i odlučila da dodeli pohvalnice za učešće u Bazi jezičkih praksi sledećim prijavama:
Knjiga na dan i lek za dosadu vam nije potreban, Vesna Žake, Osnovna škola  „Karađođe”, Velika Plana;
Sign language in religious communities, Daliborka Radosavljević, International Commission for the Protection of the Children;
ParlareEnglishlanguagecamp, Edukativni centar Parlare, Požarevac.
Predstavnike svih prijava koje su pristigle na konkurs za Bazu jezičkih praksi ili Evropsku jezičku oznaku, a ujedno su prijavljene i za Bazu kontaktiraćemo u narednom periodu u vezi sa daljim koracima za objavljivanje praksi u Bazi. Zahvaljujemo svima na učešću.
0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply