Radionica ECML-a: „CLIL u jezicima koji nisu engleski – Uspešan prelaz kroz obrazovne nivoe” 

U okviru četvorogodišnjeg programa „Pokretanje inovacija u nastavi i učenju jezika: promenljivi konteksti, kompetencije u razvoju” (engl. Inspiring innovation in language education: changing contexts, evolving competences), Evropski centar za žive jezike u Gracu (ECML) organizuje radionicu pod nazivom „CLIL u jezicima koji nisu engleski – Uspešan prelaz kroz obrazovne nivoe” (engl: CLIL in languages other than English – Successful transitions across educational stages) koja će se održati16. i 17. novembra 2022. godine u Gracu. 

Ovom prilikom, Fondacija Tempus kao kontakt tačka za aktivnosti Evropskog centra za žive jezike, raspisuje poziv za učesnike. Zainteresovani kandidati mogu se prijaviti putem formulara koji je dostupan ovde. Molimo Vas da pre prijavljivanja pročitate detaljan opis radionice i uslove za učešće.  

Rok za prijave je 10. avgust do kraja dana. 

Kako je ukupan broj mesta ograničen, za učesnike iz svake od država članica (uključujući Srbiju) na raspolaganju je po jedno mesto. Izbor predstavnika iz Srbije vršiće se na osnovu profesionalnog iskustva i plana diseminacije informacija stečenih učešćem na događaju koje zainteresovani opišu kroz prijavni formular. 

Cilj ovog događaja je da se učesnici upoznaju sa konceptima u oblasti CLIL-a u jezicima koji nisu engleski sa posebnim osvrtom na prelaz između obrazovnih nivoa i da predstavi i oceni relevantne alate koje je razvio projektni tim koji se bavi ovom temom u okviru Centra. Na radionici će se obrađivati relevantni materijali koje je razvila mreža od osam radnih grupa. Materijali obuhvataju scenarije za dalji razvoj nastavnih planova i programa i obrazovanja za nastavnički poziv, nastavne materijale koji se temelje i na Zajedničkom referentnom okviru za jezike, primere i predloge za uspostavljanje saradnje između škola, nastavnika i učenika na različitim nivoima obrazovanja.  

Poziv je namenjen

  • donosiocima odluka u oblasti nastave i učenja jezika;  
  • kreatorima nastavnih planova i programa;  
  • edukatorima nastavnika; 
  • kreatorima nastavnih materijala; 
  • nastavnicima. 

Pravo učešća imaju stručnjaci koji se bave jezicima koji nisu engleski ili drugim predmetima. Prednost će imati učesnici sa iskustvom u oblasti CLIL-a u jezicima koji nisu engleski. 

Pre radionice, od učesnika se očekuje da pročitaju opis projekta i rečnik pojmova na veb-sajtu i prokomentarišu ih, na Padlet-u podele svoja iskustva u vezi sa prelazom kroz obrazovne nivoe kada je reč o CLIL-u u jezicima koji nisu engleski i naznače ako žele da ukratko predstave svoja iskustva u radnim grupama tokom radionice.   

U toku same radionice učesnici će se upoznati sa vodećim principima koji se tiču CLIL-a u jezicima koji nisu engleski i odgovarajućim preporukama za različite obrazovne nivoe koji predstavljaju rezultat projekta. Takođe će biti pozvani da prevedu ove principe i preporuke na svoj maternji jezik. Potom će se upoznati sa materijalima koje su kreirale radne grupe i izneti komentare vezane za njih, a predstaviće i svoja iskustva u vezi sa prelazom kroz obrazovne nivoe kada je reč o CLIL-u u jezicima koji nisu engleski. Na kraju će biti sprovedena evaluacija radionice. 

Nakon radionice, učesnici koji to žele mogu da na veb-sajt projekta postave scenarije, primere nastavnih materijala i video-snimke vezane za svoj kontekst, kao i da prevedu odabrane materijale kako bi ih učinili dostupnijim kolegama u svojoj zemlji. 

Radni jezici radionice su engleski i francuski, i potrebno je da jezički nivo učesnika bude najmanje na nivou C1. Biće obezbeđen simultani prevod sa jednog jezika na drugi. 

Ukoliko imate pitanja vezana za popunjavanje prijave ili događaj, možete nam se obratiti putem imejl adrese: jezici@tempus.ac.rs