Radionica Developing teacher competences for pluralistic approaches Evropskog centra za žive jezike u Gracu

U okviru svog dvogodišnjeg programa „Pokretanje inovacija u nastavi i učenju jezika: promenljivi konteksti, kompetencije u razvoju” (Inspiring innovation in language education: changing contexts, evolving competences), Evropski centar za žive jezike u Gracu organizuje treću radionicu pod nazivom „Razvijanje kompetencija nastavnika za pluralističke pristupe” (engl: “Developing teacher competences for pluralistic approaches) koja će se održati 28. i 29. septembra 2021. godine. Planirano je da se radionica održi u Gracu ukoliko epidemiološka situacija dozvoli i putovanje učesnika bude moguće. U suprotnom, radionica će se održati onlajn ili u kombinovanom obliku – delom onlajn, a delom uživo. Više o samom događaju, dostupno je na stranici Evropskog centra za žive jezike.

Ovom prilikom, Fondacija Tempus kao kontakt tačka za aktivnosti Evropskog centra za žive jezike, raspisuje poziv za učesnike. Zainteresovani kandidati mogu se prijaviti putem formulara koji je dostupan ovde.

Rok za prijave produžen je do 25. jula do kraja dana.

Kako je ukupan broj mesta ograničen, za učesnike iz svake od država članica (uključujući Srbiju) na raspolaganju je po jedno mesto. Izbor predstavnika iz Srbije vršiće se na osnovu profesionalnog iskustva i plana diseminacije informacija stečenih učešćem na događaju koje zainteresovani opišu kroz prijavni formular.

Poziv je, pre svega, namenjen stručnjacima koji se bave obučavanjem nastavnika u različitim oblastima jezičkog obrazovanja i na različitim nivoima obrazovanja i pokrivaju teme kao što su regionalni i strani jezici i jezički aspekti nastave u svim predmetima, uključujući i jezik nastave kao predmet.

Kada su u pitanju iskustvo i kompetencije, neophodno je da potencijalni učesnici dobro poznaju pluralističke pristupe a posebno pluralističke pristupe koji se nalaze na carap.ecml.at. Takođe je neophodno da imaju iskustvo u primeni ovih pristupa u nastavi odnosno obrazovanju nastavnika.

Pre radionice, od učesnika se očekuje da prikupe informacije o potrebama korisnika u nacionalnom kontekstu što podrazumeva opšti opis situacije, nastavničke kompetencije koje treba razviti, opis postojećih materijala za obuke. Učesnici takođe treba da pregledaju postojeće alate koje dobiju od projektnog tima Centra koji ih razvio, da ih analiziraju i, ukoliko je moguće, da razgovaraju o njima sa kolegama i počnu da ih koriste. U toku same radionice, od učesnika se očekuje da doprinesu razvoju alata i njihovoj primenljivosti u različitim kontekstima. Nakon radionice, učesnici treba aktivno da učestvuju u razvoju mreže za saradnju što podrazumeva dalje razvijanje alata, evaluaciju učinka alata kako bi se dalje unapređivali, razmenu iskustava, saradnju sa kolegama u nacionalnom kontekstu kao i diseminaciju.

Radni jezici radionice su engleski i francuski, a biće obezbeđen i simultani prevod sa jednog jezika na drugi jezik.

U slučaju pitanja povodom popunjavanja prijave ili o samoj radionici, možete nam se obratiti putem imejl adrese: office@tempus.ac.rs.

Evropski dan jezika 2021. godine

Evropski dan jezika je inicijativa čiji je cilj promovisanje učenja jezika a koju je u saradnji sa Evropskom komisijom pokrenuo Savet Evrope 2001. godine. Od tada se ovaj dan obeležava širom Evrope 26. septembra svake godine. Ove godine inicijativa slavi svoj 20. rođendan.

Evropski dan jezika namenjen je svima koji žele da se uključe, bez obzira na uzrast. Ovaj dan mogu proslavljati učenici, nastavnici, škole i druge ustanove, učešćem u već postojećem događaju ili organizovanjem sopstvenih aktivnosti.

Nastavnicima koji žele da proslave ovaj dan sa svojim učenicima, na veb-sajtu Evropskog dana jezika dostupne su raznovrsne jezičke igre i aktivnosti, poput kvizova, brzalica, palindroma, zagonetnih jezika, jezičkih zanimljivosti i izazova koji su pripremljeni posebno za proslavu 20. rođendana inicijative. Tu se nalazi i Priručnik jezičkih izazova, koji učenicima pruža priliku da rešavaju autentične svakodnevne komunikacione zadatke u učionici ili izvan nje. Zadaci su prilagođeni različitim uzrastima i nivoima znanja i dostupni su na raznim jezicima. Novina ove godine je unapređena aplikacija jezičkih izazova za tajne agente koja će do septembra biti još bogatija. Za najmlađe učenike jezika, koji bi želeli da upoznaju Evropu kroz jedno jezičko putovanje, pripremljen je priručnik Larino jezičko putovanje Evropom.

U cilju promovisanja događaja, svi zainteresovani mogu uneti aktivnosti koje planiraju da sprovedu u kalendar događaja na sajtu Evropskog dana jezika i pogledati kako će se ovaj dan proslavljati širom Evrope.

Savet Evrope i Evropski centar za žive jezike i ove godine za Evropski dan jezika obezbeđuju određenu količinu promotivnih materijala – narukvica, nalepnica i olovki. Fondacija Tempus, kao nacionalna kontakt tačka za ovu inicijativu, poziva sve zainteresovane nastavnike koji nameravaju da obeleže ovaj dan sa svojim učenicima da popune zahtev za dobijanje promotivnih materijala najkasnije do 30. juna 2020. godine. Zbog ograničene količine raspoloživih materijala, zahtevi će biti razmatrani na osnovu sadržaja prijave. Za dobijanje materijala je takođe neophodno uneti planirane aktivnosti u kalendar događaja na sajtu Evropskog dana jezika najkasnije do 15. avgusta. Svi prijavljeni će dobiti obaveštenje o statusu zahteva u prvoj polovini septembra.

Vebinar: Kako se prijaviti za Evropsku jezičku oznaku i Bazu jezičkih praksi

Sa zadovoljstvom Vas pozivamo na vebinar na temu „Kako se prijaviti za Evropsku jezičku oznaku i Bazu jezičkih praksi” koji organizujemo 06. 07. 2021. od 17 do 18 časova. Vebinar ima za cilj da zainteresovanim nastavnicima stranog jezika, predstavnicima škola i drugih ustanova koji sprovode nastavu stranog jezika predstavi propozicije konkursa  za Evropsku jezičku oznaku i Bazu jezičkih praksi  koji su nedavno objavljeni na sajtu Fondacije Tempus a za koje je prijava trenutno u toku.

Evropska jezička oznaka je priznanje čiji je cilj da istakne i nagradi inovativne i kreativne projekte/inicijative u oblasti nastave i učenja jezika širom Evrope. Za Jezičku oznaku mogu se prijaviti projekti/inicijative koji su završeni ili se nalaze u završnoj fazi i imaju konkretne vidljive rezultate, a koji su sprovedeni u Republici Srbiji. Rok za podnošenje prijava je 15. avgust 2021. godine.

Baza jezičkih praksi biće objavljena na vebsajtu jezici.obrazovanje.rs i predstavljaće kolekciju dobrih i inovativnih praksi u oblasti nastave i učenja stranih jezika na nacionalnom nivou. Konkurs za Bazu biće stalno otvoren i Baza će se periodično dopunjavati novim aktivnostima.

Svi zainteresovani mogu se prijaviti na vebinar popunjavanjem formulara koji se nalazi na sledećem linku: https://kvop.tempus.ac.rs/prijavni-formular-za-vebinar-konkursi-za-evropsku-jezicku-oznaku-i-bazu-jezickih-praksi/.

Prijavljivanje traje do 3. jula 2021. godine do kraja dana.

U slučaju pitanja, možete nam pisati na imejl office@tempus.ac.rs.

Poziv na konkurs za Evropsku jezičku oznaku

Sa posebnim zadovoljstvom Vas obaveštavamo da Fondacija Tempus raspisuje konkurs za takmičenje za Evropsku jezičku oznaku (engl. European Language Label (ELL)).

Evropska jezička oznaka je priznanje čiji je cilj da istakne i nagradi inovativne i kreativne projekte/inicijative u oblasti nastave i učenja jezika širom Evrope. Ona služi i kao podsticaj za predstavljanje i širenje rezultata ovih projekata/inicijativa i za promovisanje javnog interesa za unapređenje jezičkih veština. U ovoj inicijativi učestvuju države koje imaju status programske zemlje u Erazmus+ programu. Oznaka se dodeljuje u sklopu konkursa jednom u dve godine, a više o rezultatima poslednjeg konkursa možete pročitati ovde.

Za Jezičku oznaku mogu se prijaviti projekti/inicijative koji su završeni ili se nalaze u završnoj fazi i imaju konkretne vidljive rezultate, a koji su sprovedeni u Republici Srbiji. Na konkurs je moguće prijaviti projekte/inicijative koji su završeni najviše 12 meseci pre roka za podnošenje prijava. Takođe, na konkurs je moguće prijaviti projekte/inicijative koji se odnose na nastavu jednog od sledećih stranih jezika koji se izučavaju u školama: engleski, nemački, francuski, ruski, španski ili italijanski.

Usled prijavljenih tehničkih problema prilikom prijave, rok za podnošenje prijava je produžen do 5. septembra 2021. godine do kraja dana.

Za učešće na konkursu potrebno je popuniti prijavni formular (https://kvop.tempus.ac.rs/prijavni-formular-evropska-jezicka-oznaka-2021/), a u tekstu konkursa koji s nalazi ovde, možete naći detaljnije smernice i uputstva za prijavu kao i kriterijume za dodelu Evropske jezičke oznake za 2021. godinu. Neki od kriterijuma za dodelu Evropske jezičke oznake odnose se na sveobuhvatnost, kreativnost, originalnost i evropsku dimenziju projekta/inicijative, prilagodljivost različitim kontekstima, kao i usklađenost sa tematskim prioritetima koji su definisani aktuelnim pozivom o čemu možete čitati više u samom tekstu konkursa.

Napomena: Tekst konkursa je u delu „Podnosioci prijava koji imaju pravo učešća” dopunjen 2. avgusta 2021. godine kako bi se dodatno pojasnilo ko može prijaviti projekte i inicijative na Konkurs.

Nakon pristizanja prijava i ocena komisije, rezultati konkursa za Evropsku jezičku oznaku biće objavljeni i biće prilike da nagrađeni učesnici budu svečano proglašeni u sklopu događaja kojim se obeležava Evropski dan jezika 26. septembra. Više informacija o ovom događaju uslediće u narednom periodu.

Pored ovog konkursa, Fondacija Tempus raspisala je i konkurs za Bazu jezičkih praksi o kojem više detalja možete naći ovde. Aktivnosti/inicijative koje prijavljujete na konkurs za Evropsku jezičku oznaku možete istovremeno da prijavite i za Bazu jezičkih praksi tako što ćete datu opciju obeležiti u samom prijavnom formularu. Konkurs za Evropsku jezičku oznaku namenjen je aktivnostima koje su završne ili u završnim fazama i koje imaju vidljive rezultate, dok na konkurs za Bazu jezičkih praksi možete prijaviti i aktivnosti koje nisu nužno završene i nemaju jasno vidljive rezultate već mogu predstavljati dobro razrađenu i osmišljenu ideju za neku konkretnu jezičku aktivnost.

Ukoliko želite da se detaljnije upoznate sa konkursima, pozivamo Vas da se prijavite na vebinar koji organizujemo 11. 08. 2021. od 16 do 17 časova. Više informacija o vebinaru možete pronaći ovde.

Ukoliko imate pitanja u vezi sa konkursom možete nam pisati na imejl office@tempus.ac.rs.

Poziv za nastavnike da prijave nastavne i vannastavne aktivnosti za Bazu jezičkih praksi

Sa posebnim zadovoljstvom Vas obaveštavamo da Fondacija Tempus raspisuje konkurs za podnošenje prijava dobrih praksi za Bazu jezičkih praksi koja će biti objavljena na vebsajtu jezici.obrazovanje.rs.  

Baza jezičkih praksi predstavljaće kolekciju dobrih i inovativnih praksi u oblasti nastave i učenja stranih jezika na nacionalnom nivou. Svrha Baze je da objedini dobre primere koji mogu poslužiti nastavnicima i praktičarima u oblasti nastave i učenja stranih jezika kao inspiracija da osavremene i unaprede svoje aktivnosti. Konkurs za Bazu biće stalno otvoren i Baza će se periodično dopunjavati novim aktivnostima. Iako ova inicijativa ima nekomercijalan i netakmičarski karakter, tri aktivnosti koje pristignu do 1. septembra 2021. godine i koje po mišljenju Komisije najuspešnije ispunjavaju kriterijume, biće svečano proglašene na događaju kojim se obeležava Evropski dan jezika 26. septembra o čemu će više informacija uslediti u narednom periodu.

Na konkurs za Bazu jezičkih praksi moguće je prijaviti aktivnosti koje se odnose na jezičke veštine i koje mogu biti predstavljene u vidu nastavnih planova, nastavnih jedinica, predavanja, scenarija radionica, scenarija vannastavnih aktivnosti i sličnih aktivnosti koje su autori osmislili i realizovali ili još uvek realizuju u sklopu aktivnosti u svojim ustanovama/organizacijama. Autori mogu prijaviti više aktivnosti, ukoliko se ciljevi i ishodi svake od aktivnosti razlikuju.

Prijava aktivnosti za Bazu jezičkih praksi je upravo otvorena i trajaće tokom cele godine. Prvi korak u podnošenju prijave za ovu Bazu je registracija korisnika (https://jezici.obrazovanje.rs/registration/), nakon čega se korisnik prijavljuje na ovoj stranici (https://jezici.obrazovanje.rs/login/), a detaljno uputstvo i prijavni formular može pronaći ovde (https://jezici.obrazovanje.rs/account/).

Sve detaljnije informacije o samom konkursu kao i kriterijumi za odabir dobrih jezičkih praksi za Bazu nalaze se u tekstu konkursa koji je dostupan ovde.

Pored konkursa za Bazu jezičkih praksi, Fondacija Tempus objavila je konkurs za Evropsku jezičku oznaku o čemu više informacija možete pronaći ovde.

Ukoliko imate pitanja u vezi sa konkursom možete nam pisati na imejl office@tempus.ac.rs.

Radionica CEFR Companion Volume implementation toolbox Evropskog centra za žive jezike u Gracu

U okviru svog dvogodišnjeg programa Pokretanje inovacija u nastavi i učenju jezika: promenljivi konteksti, kompetencije u razvoju (Inspiring innovation in language education: changing contexts, evolving competences), Evropski centar za žive jezike u Gracu organizuje drugu radionicu pod nazivom Smernice za sprovođenje Zajedničkog referentnog okvira za žive jezike (engl: CEFR Companion Volume implementation toolbox) koja će se održati 14. i 15. septembra 2021. godine. Planirano je da se radionica održi u Gracu ukoliko epidemiološka situacija dozvoli i putovanje učesnika bude moguće. U suprotnom, radionica će se održati onlajn ili u kombinovanom obliku – delom onlajn, a delom uživo. Više o samom događaju, dostupno je na stranici Evropskog centra za žive jezike.

Ovom prilikom, Fondacija Tempus kao kontakt tačka za aktivnosti Evropskog centra za žive jezike, raspisuje poziv za učesnike. Zainteresovani kandidati mogu se prijaviti putem formulara koji je dostupan ovde do 17. juna do kraja dana. Kako je ukupan broj mesta ograničen, za učesnike iz svake od država članica (uključujući Srbiju) na raspolaganju je po jedno mesto. Izbor predstavnika iz Srbije vršiće se na osnovu profesionalnog iskustva i plana diseminacije informacija stečenih učešćem na događaju koje zainteresovani opišu kroz prijavni formular.

Poziv je namenjen nastavnicima i edukatorima koji učestvuju u obrazovanju budućih nastavnika, kao i autorima nastavnih planova i programa i testova u oblasti nastave jezika na nivou stručnog ili visokog obrazovanja.

Događaj je namenjen zainteresovanim nastavnicima koji imaju iskustvo u jednoj ili više sledećih oblasti:

  • Nastava jezika i testiranje u stručnom ili visokom obrazovanju;
  • Obrazovanje nastavnika odnosno profesionalni razvoj;
  • Nastava jezika koja je zasnovana na pristupu koji podrazumeva aktivno učešće i usmerenost na zadatke;
  • Sprovođenje Zajedničkog referentnog okvira za žive jezike (engl. CEFR).

Pre, tokom i nakon radionice, očekuje se aktivno učešće i saradnja svih odabranih učesnika što, između ostalog, uključuje pružanje povratne informacije o aktivnostima na radionici, projektu u okviru kojeg se radionica sprovodi, davanje sugestija za poboljšanje materijala koji su razvijeni u okviru projekta, učešće u sastavljanju materijala tokom radionice kao i popunjavanje upitnika nakon sprovedenih aktivnosti.

Radni jezici radionice su engleski i francuski, a biće obezbeđen i simultani prevod sa jednog jezika na drugi jezik.

U slučaju pitanja povodom popunjavanja prijave ili o samoj radionici, možete nam se obratiti putem imejl adrese: office@tempus.ac.rs.