Okruženja koja podstiču učenje živih jezika – zajednička radionica Evropskog centra za žive jezike i Fondacije Tempus

Sa zadovoljstvom Vas pozivamo da se prijavite za radionicu Okruženja koja podstiču učenje živih jezika (engl. Learning environments where modern languages flourish – EOL) koju Fondacija Tempus organizuje u saradnji sa Evropskim centrom za žive jezike u Gracu. Predavači na radionici su dr Kristin Brogan, profesor nemačkog jezika i interkulturne kompetencije na Minsterskom tehnološkom univerzitetu u Traliju u Irskoj i Lea Štiberc, profesor nemačkog i italijanskog jezika koja trenutno radi kao karijerni savetnik u Zavodu za zapošljavanje u Sloveniji. Predavači su članovi stručnog tima koji se bavi stvaranjem okruženja koja su pogodna za učenje jezika Evropskog centra za žive jezike u Gracu.

Radionica će se održati onlajn, a glavni događaji planirani su za 4. novembar i 9. decembar 2021. godine dok je period između ova dva događaja planiran za rad učesnika u manjim timovima uz konsultacije sa voditeljima radionice. Plan aktivnosti na radionici kao i detaljnije biografije predavača možete pogledati ovde.

Ova radionica namenjena je osnovnim školama i srednjim školama opšteg i stručnog usmerenja, odnosno dvočlanim ili tročlanim timovima koji će predstavljati ove škole. Cilj radionice je da pomogne timovima da razviju akcione planove koje će nakon radionice implementirati u svojim školama kako bi razvijali okruženje u kojem se strani jezici uče na sveobuhvatan način, samostalno i kroz druge predmete.

Učesnici u radionici mogu biti nastavnici stranih jezika,  ali i nastavnici drugih predmeta kao i stručni saradnici i direktori koji već imaju iskustva ili planiraju u budućnosti da razvijaju aktivnosti učenja i nastave stranih jezika na sveobuhvatan način kroz međupredmetno povezivanje sadržaja. Zainteresovani učesnici, svi članovi tima, treba da prijavu za učešće popune individualno navodeći svoje podatke, iskustvo i motivaciju, ali svakako pozivamo zainteresovane da se pre prijave dogovore sa kolegama o učešću. Iz jedne škole se mogu prijaviti najmanje dvoje a najviše troje učesnika koji bi želeli da tokom i nakon radionice zajednički rade na osmišljavanju međupredmetnih sadržaja i aktivnosti koji će podstaći učenje stranih jezika. Od učesnika se očekuje da aktivno učestvuju u planiranim događajima na radionici, da dele informacije, materijale i iskustva sa drugim timovima i da komuniciraju sa predavačima kako bi akcioni planovi koje će osmisliti bili zaista primenljivi. Za radionicu se mogu prijaviti učesnici koji, između ostalog, imaju bogato iskustvo sa projektnom nastavom i CLIL (engl.Content and Language Integrated Learning) pristupom u nastavi, kao i nastavnici koji žele da nadograde ili pak razviju svoje iskustvo u ovom pogledu.

Predavanja u okviru radionice održavaće se putem Zum platforme, a timski rad, komunikacija sa predavačima, konsultacije i razmena materijala biće organizovani na Mudl platformi. Tokom rada na Mudl platformi učesnicima će biti obezbeđena podrška kao i sva neophodna uputstva.

Jezik radionice je engleski, a kako bi učesnici mogli da prate aktivnosti i učestvuju aktivno u njima potrebno je da njihovo znanje engleskog bude na nivou B2 prema Zajedničkom evropskom referentnom okviru za jezike.

Rok za prijave  produžen je do 14. oktobra 2021. godine do kraja dana.  

Za radionicu se možete prijaviti popunjavanjem formulara koji se nalazi ovde.

Nakon, razmatranja prijava i odabira učesnika, svi prijavljeni će dobiti informacije o statusu svoje prijave a učesnici čije je učešće odobreno i više informacija u vezi sa učešćem na samoj radionici.

Za sva dodatna pitanja koja se tiču prijave ili same radionice možete nas kontaktirati putem imejla office@tempus.ac.rs.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply